Magnus J Eriksson


Min bakgrund har jag både inom redovisning och revision.


Tidigare har jag haft anställning på ett stort revisionsbolag som revisor med kunder inom både små och medelstora ägarledda bolag samt kommuner och kommunala bolag.


Senaste åren har jag jobbat på ett stort redovisningsföretag som Auktoriserad redovisningskonsult med en väldig bredd på kunderna gällande bransch och storlek, allt från den lilla skogs eller jordbrukaren till de ägarledda aktiebolagen.Utbildningar: Fyra år på Internationella Handelshögskolan i Jönköping med inriktning på internationell ekonomi, med förutsättningar att uppfylla kravet för Auktoriserad redovisningskonsult eller revisor. Under 2014 Auktoriserad redovisningskonsult genom SRF. E-kraftare genom speedledger.