Tjänster- Löpande redovisning- Ekonomisk uppföljning och analys- Bokslut- Årsredovisning- Deklaration- Skatterådgivning- Bokslutsrapport- E-bokföring 

Löpande redovisning


Jag hjälper dig med din


- Löpande Bokföring

- Kundfakturor

- Leverantörsfakturor

- Löneadministration

Bokslut

Jag upprättar bokslut med tillhörande bilagor för

balansposterna samt gör avstämning i resultaträkningen.

Deklaration

Jag hjälper till med Bolagets deklaration,

K10 samt privatdeklarationer.

Bokslutsrapport


Förutsatt att REKO kraven är uppfyllda kommer jag att upprätta er bokslutsrapport.

Ekonomisk uppföljning & analys


På bästa sätt hjälper jag dig med att få fram


- Kassaflödesanalys

- Nyckeltal och branchjämförelse

- Utredningar och analyser

Årsredovisning


Jag upprättar er årsredovisning samt bistår med att aktuellt material inkommer till bolagsverket.

Skatterådgivning


Jag tar fram olika förslag på hantering av resultat och skatt samt talar om vilka skillnader det blir beroende på valet.

E-bokföring


Jag ger dig starthjälp i samarbete med Speedledger för de som vill ha en bra start på sin e-bokföring.

MJE Redovisningskonsult AB

Storgatan 27

571 31 Nässjö


Telefon: 070-999 75 73

Magnus Eriksson Redovisningskonsult

MJE Redovisningskonsult är en enskild firma som i första hand inriktar sig på Lant- och skogsbrukare.

MJE Redovisningskonsult AB är inriktad på övriga branscher och företagsformer

Copyright 2020 © All Rights Reserved  Website & Photo design by www.marbenius.com